11" Round Onyx Black Zebra Stripes (White) #12467 - Pack of 50

11" Round Onyx Black Zebra Stripes (White) #12467 - Pack of 50